Kodeks Etyki

IBSA Institut Biochimique AG jest prywatną firmą farmaceutyczną założoną w 1945 roku przez grupę szwajcarskich biologów. IBSA, z siedzibą w Lugano, w Szwajcarii, rozpoczęła swoją działalność w Szwajcarii, ale szybko stała się grupą o zasięgu globalnym (zwaną dalej „Grupą” lub „Grupą IBSA”).

Misją spółek Grupy IBSA jest tworzenie i rozwijanie rozwiązań odpowiadających potrzebom konsumentów, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i skuteczności produkowanych przez nie produktów przeznaczonych do profilaktyki i leczenia określonych chorób, a w konsekwencji poprawa zdrowia i jakości życia ludzi.

Spółki wchodzące w skład Grupy prowadzą swoją działalność zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie Etyki Grupy (zwanym dalej „Kodeksem Etyki”), w przekonaniu, że poszanowanie prawa oraz zasad i wartości w nim zapisanych jest podstawą funkcjonowania firmy.

Grupa, dążąc do osiągnięcia doskonałości w swoich działaniach, postanowiła określić w niniejszym dokumencie szereg zasad etycznych i reguł postępowania, które mają zapewnić, że jej działalność będzie prowadzona z poszanowaniem etyki biznesu, w ramach kultury korporacyjnej, w której przestrzeganie prawa i zasady praworządności są uważane za warunki konieczne, także dla celu ochrony jej wizerunku i reputacji na rynku.

Poprzez swój Kodeks Etyki, Grupa IBSA zamierza zdefiniować i upowszechnić wartości i zasady sprawiedliwości, lojalności, uczciwości i przejrzystości, jako podstawowe elementy postępowania jej organów, pracowników i wszystkich tych, którzy pracują dla osiągnięcia celów spółek Grupy. Postępowanie sprzeczne z tymi zasadami nie może być usprawiedliwione żadnymi okolicznościami, nawet jeśli jest podejmowane z zamiarem działania w interesie Spółki lub zapewnienia jej korzyści.

Pobierz cały Kodeks Etyczny tutaj.