Międzynarodowi ambasadorowie ibsa derma

 • Chiara Schiraldi
 • Ukończyła inżynierię chemiczną na Uniwersytecie „Federico II” w Neapolu; uzyskała tytuł doktora nauk w zakresie patofizjologii trawienia i odżywiania na Wydziale Medycznym Drugiego Uniwersytetu w Neapolu. Profesor zwyczajny na wydziale medycyny eksperymentalnej Uniwersytetu „Luigi Vanvitelli” w Kampanii. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Członkini Włoskiego Towarzystwa Biochemicznego (SIB).
 • Andrea Margara
 • Ukończył medycynę i chirurgię na Uniwersytecie w Turynie; specjalizacja z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej na Uniwersytecie w Turynie. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Praktykuje w Turynie oraz w Mediolanie. Jest członkiem wielu krajowych oraz międzynarodowych towarzystw naukowych Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.
 • https://www.andreamargara.it/
 • Antonello Tateo
 • Ukończył Wydział Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie w Pawii; uzyskał specjalizację w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej na Uniwersytecie w Pawii. Autor licznych publikacji naukowych. Prowadzi praktykę w Mediolanie. Członek Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (SICPRE), Włoskiego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej Estetycznej (AICPE), Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Estetycznej (ISAPS) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Estetycznej (ASSECE).
 • http://www.antonellotateo.it/
 • Beatriz Molina
 • Ukończyła Wydział Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie w Maladze. Prowadzi praktykę w Bristolu. Jest członkinią Brytyjskiego Kolegium Medycyny Estetycznej (BCAM) oraz założycielką Międzynarodowego Stowarzyszenia Profilaktyki Powikłań Estetycznych (IAPCAM).
 • Bruno Bovani
 • Ukończył Wydział Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie w Perugii; uzyskał specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej na Uniwersytecie w Perugii. Prowadzi praktykę w Perugii. Autor licznych publikacji naukowych. Członek Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (SICPRE), Włoskiego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej Estetycznej (AICPE) i Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Estetycznej (ASSECE).
 • http://www.brunobovani.it
 • Dalvi Humzah
 • Ukończył studia w zakresie anatomii człowieka w King's College w Londynie; uzyskał specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej w Królewskim Kolegium Lekarzy i Chirurgów w Glasgow. Uzyskał tytuł Master of Business Administration na Uniwersytecie Heriot Watt w Edynburgu. Prowadzi praktykę w hrabstwie West Midlands i Londynie. Autor licznych publikacji naukowych. Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyjnych i Estetycznych (BAPRAS), Brytyjskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych Estetycznych (UKAAPS), Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (ASPS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Estetycznej (ISAPS).
 • http://www.pdsurgery.co.uk
 • Daniel Cassuto
 • Absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Jerozolimie oraz Uniwersytetu w Mediolanie; uzyskał tytuł magistra w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej na Uniwersytecie w Jerozolimie. Prowadzi praktykę w Mediolanie i Tel Awiwie. Autor licznych publikacji naukowych.
 • Domenico Romano
 • Ukończył medycynę estetyczną na Uniwersytecie „Vita e Salute” w Mediolanie; odbył szkolenie specjalizacyjne z biochemii klinicznej na Uniwersytecie w Mediolanie; posiada specjalizację z medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, którą ukończył na Uniwersytecie w Mediolanie. Praktykuje w Fino Mornasco (Como). Jest autorem licznych publikacji naukowych. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń dermatologicznych i kosmetycznych.
 • Editta Buttura
 • Ukończyła studia medyczne na uniwersytecie w Weronie i odbyła szkolenie specjalizacyjne z chirurgii szczękowo-twarzowej na tej samej uczelni. Pracuje w prywatnej praktyce w Weronie, Mediolanie i Vicenzie jako chirurg szczękowo-twarzowy i lekarz medycyny estetycznej. Autor licznych międzynarodowych publikacji, członek Stowarzyszenia Naukowego AITEB.
 • Eyal Kramer
 • Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Tel Awiwie; uzyskał tytuł magistra chirurgii plastycznej w Centrum Medycznym w Tel Awiwie. Prowadzi praktykę w Tel Awiwie. Członek Izraelskiego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.
 • Fabio Ingallina
 • Ukończył medycynę i chirurgię na Uniwersytecie w Katanii; odbył szkolenie specjalizacyjne z chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej na Uniwersytecie w Katanii; wykładowca mikrochirurgii na Uniwersytecie Paryżu. Praktykuje w Katanii i Paryżu. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Jest członkiem Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Chirurgii (SIES) oraz Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (SICPRE).
 • Gabriel Siquier
 • Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie; posiada kwalifikacje w zakresie medycyny estetycznej nadane przez oficjalne kolegium medyczne Balearów. Prowadzi praktykę w Holandii i Hiszpanii. Członek Holenderskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, grupy badawczej z dziedziny anatomii klinicznej, embriologii i neuronauki (NEOMA) Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu w Gironie w Hiszpanii.
 • http://www.dametoclinics.com
 • Giovanni Pellacani
 • Absolwent studiów w zakresie medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia; uzyskał tytuł magistra dermatologii i wenerologii na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia. Profesor zwyczajny wydziału Dermatologii oraz dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Modenie i Reggio Emilia. Autor ponad 500 publikacji naukowych. Członek zarządu Międzynarodowej Ligi Towarzystw Dermatologicznych (ILDS) i Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopowego (IDS), członek kolegiów redakcyjnych czasopism Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) i Journal of the European Academy of Dermato Venereology (JEADV), a także członek kilku krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym SIDEMAST, AAD, ADA i EADV.
 • Giovanni Salti
 • Ukończył medycynę i chirurgię na Uniwersytecie we Florencji; odbył specjalizację z chirurgii plastycznej na Uniwersytecie w Bolonii. Posiada uprawnienia z zakresu Chirurgii Plastycznej, Medycyny Estetycznej i Flebologii. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Praktykuje w Venezia-Mestre. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń dermatologii i medycyny estetycznej.
 • http://www.giovannisalti.com
 • Michela Zazzaron
 • Ukończyła Wydział Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie w Padwie; uzyskała tytuł magistra trychologii na Uniwersytecie we Florencji. Prowadzi praktykę w Roncade w prowincji Treviso. Członkini Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (SIME), Włoskiego Towarzystwa Trychologicznego (SITRI), Włoskiego Stowarzyszenia Botulinowej Terapii Estetycznej (AITEB) oraz Amerykańskiej Akademii Medycyny Estetycznej (AAAM).
 • http://www.medicinaesteticazazzaron.it
 • Natalia Ribè
 • Absolwentka Wydziału Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie; uzyskała tytuł magistra medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Prowadzi praktykę w Barcelonie. Autorka licznych publikacji naukowych. Członkini Światowego Towarzystwa Medycyny Przeciwstarzeniowej (WOSAAM), Hiszpańskiego Towarzystwa Andrologicznego (ASESA), Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (SEME), Międzynarodowego Towarzystwa Andrologicznego (ISA).
 • http://www.institutnataliaribe.com/
 • Ofir Artzi
 • Ukończył studia medyczne w izraelskim instytucie Technion w Hajfie; odbył szkolenie specjalizacyjne w zakresie dermatologii w Centrum Medycznym Tel Hashomer w Izraelu. Autor licznych publikacji naukowych. Prowadzi praktykę w Tel Awiwie. Członek wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych z dziedziny dermatologii i kosmetyki.
 • Patrizia Piersini
 • Ukończyła Wydział Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie w Turynie. Prowadzi praktykę w Turynie. Członkini komitetu naukowego Kongresu Medycyny Estetycznej Agora w Mediolanie.
 • https://patriziapiersini.com/
 • Riccardo Forte
 • Absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie w Mediolanie; ukończył studia podyplomowe w zakresie chirurgii plastycznej estetycznej na Uniwersytecie w Mediolanie. Prowadzi praktykę w Como i Lugano. Autor licznych publikacji naukowych. Członek Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS).
 • http://www.riccardoforte.it
 • Roberto Dell'Avanzato
 • Ukończył medycynę i chirurgię na Uniwersytecie w Sienie, odbył specjalizację z chirurgii plastycznej na tym samym Uniwersytecie; szkolenie specjalizacyjne z chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej na Uniwersytecie S. Marino i Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Praktykuje w Mediolanie i Monzy. Jest autorem licznych publikacji naukowych i laureatem kilku nagród. Jest honorowym członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, takich jak Israel Academy of Beauty i American Society of Plastic Surgeons.
 • http://www.dellavanzatoroberto.it