POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

NASZA POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE I INNYCH SYSTEMÓW ŚLEDZENIA

Niniejsza polityka ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie do przekazywania jasnych i istotnych informacji, aby umożliwić użytkownikowi dokonywanie wyborów w celu kontrolowania tego, co dzieje się podczas uzyskiwania dostępu do witryny. W niniejszej polityce pojęcie „plik cookie” jest stosowane w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii objętych przepisami prawa (takich jak na przykład lokalne obiekty udostępnione – często nazywane „plikami flash cookie”, sygnały nawigacyjne lub pliki typu „web bug”, w tym przezroczyste pliki GIF, piksele śledzące). 

Zgromadzone informacje dotyczą danych, które mogą umożliwić identyfikację użytkowników/osób odwiedzających poprzez powiązanie i przetwarzanie z danymi będącymi w posiadaniu podmiotów zewnętrznych (takimi jak na przykład adresy IP i nazwy domen komputerów używanych przez osoby łączące się z witryną).  

Niniejszy dokument stanowi integralną i istotną część Polityki prywatności oraz zawartej w niej informacji wydanej zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem. 

Obowiązujące przepisy prawa – Kwestię tę regulują przepisy europejskiej dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE i przeniesionej na grunt prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej, która nakłada na nas obowiązek informowania użytkowników i uzyskiwania ich zgody na korzystanie z plików cookie i podobnych technologii. 

Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii od dawna jest powszechnie stosowaną praktyką, ponieważ pliki cookie odgrywają istotną rolę w przypadku świadczenia wielu usług online. Korzystanie z tych technologii nie jest zatem zabronione na mocy przepisów prawa, ale wymaga informowania użytkowników o plikach cookie i umożliwiania im wyrażenia zgody na ich wykorzystanie. 

Czym jest plik cookie – Plik cookie to mały plik tekstowy, zwykle składający się z liter i cyfr, pobierany na urządzenie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej. Pliki cookie są następnie przesyłane do pierwotnej witryny podczas każdej kolejnej wizyty. 

Piksele śledzące – Piksele śledzące to narzędzia śledzące, które umożliwiają przetwarzanie w podobny sposób co pliki cookie, ale które, w przeciwieństwie do plików cookie, nie przechowują informacji na urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do witryny i użytkownik nie może ich bezpośrednio usunąć w ustawieniach przeglądarki. 

Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie i pikseli śledzących mogą odnosić się do użytkownika, jego preferencji albo urządzenia, z którego korzysta, aby uzyskać dostęp do witryny (komputera, tabletu albo telefonu komórkowego) i są wykorzystywane przede wszystkim do dostosowania funkcjonowania witryny do oczekiwań użytkownika, do monitorowania zachowań na potrzeby tworzenia profili odbiorców w celach statystycznych lub retargetingu zachowań. 

Różne rodzaje plików cookie – pliki cookie są klasyfikowane w różny sposób w zależności od rozpatrywanego aspektu. W odniesieniu do czasu istnienia plików cookie rozróżnia się sesyjne i trwałe pliki cookie. 

Sesyjne pliki cookie – pliki cookie mogą wygasać wraz z końcem sesji w przeglądarce (tj. istnieją od momentu otwarcia okna przeglądarki do momentu jej zamknięcia). Pozwalają witrynom internetowym śledzić działania użytkownika w trakcie trwania sesji przeglądarki. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka użytkownika podczas przeglądania witryny. Mogą być również wykorzystywane do celów związanych z bezpieczeństwem podczas uzyskiwania dostępu do usług bankowości internetowej lub ułatwienia korzystania z poczty internetowej. Sesyjne pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki. 

Korzystanie z sesyjnych plików cookie (które w żadnym wypadku nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do celu przesyłania danych (obejmujących losowe liczby generowane przez serwer), które identyfikują konkretną sesję i są niezbędne do umożliwienia bezpiecznego i wydajnego przeglądania. Sesyjne pliki cookie używane w tej witrynie nie wykorzystują innych technologii informatycznych, które mogłyby naruszyć prywatność użytkowników przeglądających witryny internetowe. 

Trwałe pliki cookie – tego rodzaju pliki cookie mogą być przechowywane dłużej niż czas trwania sesji. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika w czasie pomiędzy kolejnymi sesjami przeglądarki i umożliwiają zapamiętanie działań użytkownika w witrynie internetowej. Trwałe pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania preferencji i wyborów użytkownika podczas korzystania z witryny (albo, w niektórych przypadkach, za pośrednictwem innych witryn internetowych). 

„Własne” pliki cookie i pliki cookie „podmiotów zewnętrznych” – w zależności od podmiotu tworzącego plik cookie wyróżnia się własne pliki cookie i pliki cookie podmiotów zewnętrznych. Podział plików cookie na własne pliki cookie i pliki cookie podmiotów zewnętrznych jest ściśle powiązany z witryną internetową albo domeną, która używa tego pliku cookie. Własne pliki cookie to pliki cookie zamieszczane przez witrynę internetową odwiedzaną przez użytkownika, innymi słowy witrynę wyświetlaną w oknie adresu URL: w naszym przypadku oznacza to pliki cookie zamieszczane przez tę witrynę internetową Administratora. Pliki cookie podmiotów zewnętrznych to pliki cookie umieszczane przez inną domenę niż domena odwiedzana przez użytkownika: tj. pliki cookie umieszczane przez witryny internetowe inne niż witryna internetowa tego Administratora. Jeśli odwiedzasz witrynę internetową (taką jak ta), a podmiot zewnętrzny umieszcza plik cookie za pośrednictwem tej witryny, taki plik cookie jest plikiem cookie podmiotu zewnętrznego. 

Techniczne pliki cookie – Techniczne pliki cookie są niezbędne do zapewnienia łączności w sieci elektronicznej i zwykle są instalowane bezpośrednio przez Administratora albo operatora witryny internetowej. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej albo doskonalenia świadczonych usług. Zainstalowanie takich plików cookie nie wymaga uprzedniej zgody użytkownika, ale użytkownik musi zostać poinformowany o ich istnieniu. 

Pliki cookie służące do profilowania – W stosownych przypadkach pliki cookie służące do profilowania są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników i są wykorzystywane do wysyłania wiadomości albo komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas przeglądania witryn internetowych. W przypadku plików cookie służących do profilowania użytkownik musi zostać poinformowany o ich istnieniu i wyrazić zgodę na ich wykorzystanie. 

W tej witrynie używamy plików cookie, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, aby móc ocenić i usprawnić jej funkcjonowanie. Nie będziemy mieć dostępu do danych osobowych użytkownika, chyba że w formie zanonimizowanej i zbiorczej. W tym celu korzystamy z plików cookie usługi Google Analytics. 

Pliki cookie służące do ukierunkowywania reklam – W stosownych przypadkach te pliki cookie pochodzą z usług podmiotów zewnętrznych i pozwalają nam przekazywać agencjom reklamowym informacje na temat wizyty użytkownika w naszej witrynie, dzięki czemu użytkownik może oglądać komunikaty reklamowe dostosowane do jego zainteresowań. Te pliki cookie umożliwiają nam również łączenie się z sieciami społecznościowymi, które mogą wykorzystywać informacje dotyczące odwiedzin użytkownika w naszej witrynie do wyświetlania komunikatów reklamowych. 

Administrator danych – IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL, jak określono w Polityce prywatności, jest Administratorem danych i ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne pliki cookie. Wszystkie inne pliki cookie, tj. pliki cookie podmiotów zewnętrznych, są kontrolowane przez spółki będące ich właścicielami. 

Zgoda na wykorzystywanie plików cookie 

Ta witryna wykorzystuje różne techniki w celu uzyskania zgody użytkownika. Jednym ze sposobów jest kliknięcie pola z informacją o wykorzystywaniu plików cookie, które jest wyświetlane w witrynie. 

Innym sposobem na wyrażenie zgody albo odmowę wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie są ustawienia przeglądarki. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała o występowaniu plików cookie, dzięki czemu użytkownik może zdecydować, czy chce zaakceptować pliki cookie, czy też nie. Można również automatyczne odrzucić wszystkie pliki cookie, włączając tę opcję w przeglądarce. 

Każda przeglądarka zawiera instrukcje, jak to zrobić. Jeśli użytkownik chce wyłączyć korzystanie z plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby je zablokować. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie wszystkich plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z witryny internetowej i oferowanych przez nas usług w całości albo w części. 

Lista używanych plików cookie

Więcej informacji na temat plików cookie – Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie instalowanych za pośrednictwem tej witryny, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: privacy@ibsa.ch 

Aktualizacja polityki – W związku z wejściem w życie nowych przepisów w tym zakresie, a także w związku z bieżącą weryfikacją i aktualizacją usług świadczonych użytkownikowi, konieczne może być wprowadzenie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka może zatem z czasem ulegać zmianom, dlatego zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony. W tym celu w polityce podano datę jej ostatniej aktualizacji. 

Ostatnia aktualizacja: 31/08/2023