Polityka Plików Cookie

Polityka Plików Cookie

Niniejsza polityka przedstawia sposób wykorzystania plików cookie przez tę witrynę, aby zapewnić przejrzyste i rzeczowe informacje pozwalające na dokonywanie wyborów w celu kontrolowania tego, co dzieje się podczas korzystania z witryny. Niniejsza polityka używa terminu „plik cookie” w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii objętych przepisami prawa (takich jak np. lokalne obiekty udostępnione, powszechnie określane jako pliki cookie „flash”, sygnalizatory sieci web, w tym przeźroczyste pliki gif).

Gromadzone informacje dotyczą danych, które mogą umożliwić identyfikację użytkowników/odwiedzających poprzez kojarzenie i przetwarzanie z danymi posiadanymi przez osoby trzecie (takimi jak np. adresy IP i nazwy domen komputerów używanych przez osoby łączące się z witryną). Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Niniejszy dokument stanowi integralną i istotną część Polityki Prywatności i zawartego w niej komunikatu opublikowanego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Podstawa prawna – Przedmiot niniejszej polityki regulowany jest dyrektywą europejską 2002/58/WE, zmienioną następnie dyrektywą 2009/136/WE i wdrożoną do prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej, która nakłada na nas obowiązek poinformowania użytkownika o stosowaniu plików cookie i podobnych technologii oraz uzyskania jego zgody.

Co to jest plik cookie – Plik cookie to mały plik tekstowy, zazwyczaj składający się z liter i cyfr, pobierany na urządzenie użytkownika po wejściu na stronę internetową. Pliki cookie są następnie przesyłane do witryny wyjściowej przy każdej kolejnej wizycie.

Informacje te mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia, z którego korzysta w celu uzyskania dostępu do witryny (komputer, tablet lub telefon komórkowy) i są wykorzystywane przede wszystkim w celu dostosowania funkcjonowania strony do oczekiwań użytkownika lub zbierania danych w celach statystycznych.

Stosowanie plików cookie i podobnych technologii jest od dawna powszechną praktyką, ponieważ pełnią one ważną rolę w świadczeniu wielu usług online. Korzystanie z tych technologii nie jest więc prawnie zabronione, ale wymaga poinformowania o nich użytkownika i umożliwienia mu ich akceptacji lub wyłączenia.

Różne rodzaje plików cookie – Klasyfikacja plików cookie różni się w zależności od rozważanego aspektu. Jeśli chodzi o czas przechowywania plików cookie, rozróżnia się pliki sesyjne i trwałe.

Sesyjne pliki cookie – Pliki cookie mogą być usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tj. działają od momentu otwarcia okna przeglądarki do momentu jej zamknięcia). Pozwalają one witrynom na śledzenie działań użytkownika podczas sesji przeglądarki. Mogą one być wykorzystywane do różnych celów, takich jak zapamiętywanie tego, co użytkownik umieścił w koszyku podczas przeglądania strony. Mogą być one również wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowości internetowej lub do ułatwienia korzystania z poczty elektronicznej. Sesyjne pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki.

Stosowanie sesyjnych plików cookie (które w żadnym wypadku nie są trwale zapisywane na komputerze użytkownika i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do celu przekazywania danych (składających się z przypadkowych liczb generowanych przez serwer), które identyfikują konkretną sesję i są niezbędne do bezpiecznego i wydajnego przeglądania strony. Sesyjne pliki cookie stosowane na tej stronie nie wykorzystują innych technologii informacyjnych, które mogłyby naruszyć prywatność użytkowników przeglądających witrynę.

Trwałe pliki cookie – te pliki cookie mogą być przechowywane dłużej niż czas trwania sesji. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika w okresie pomiędzy różnymi sesjami przeglądarki i umożliwiają zapamiętanie działań podejmowanych przez użytkownika na stronie internetowej. Trwałe pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania preferencji i wyborów użytkownika podczas korzystania z witryny (lub w niektórych przypadkach z różnych witryn).

Pliki cookie administratora oraz pliki cookie osób trzecich – W odniesieniu do podmiotu umieszczającego pliki cookie rozróżnia się pliki cookie administratora oraz osób trzecich. To, czy plik cookie jest plikiem administratora czy plikiem osób trzecich, jest ściśle związane z witryną lub domeną, która taki plik wykorzystuje. Pliki cookie administratora to pliki umieszczane przez stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika, innymi słowy stronę wyświetlaną w oknie URL: w naszym przypadku oznacza to pliki cookie ustawione przez witrynę internetową Administratora. Pliki cookie osób trzecich to pliki cookie ustawione przez inną domenę niż domena odwiedzana przez użytkownika: tj. pliki cookie ustawione przez strony internetowe inne niż witryna Administratora. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową (taką jak ta), a firma zewnętrzna umieszcza plik cookie na tej stronie, jest to plik cookie osoby trzeciej.

Techniczne pliki cookies – Techniczne pliki cookie są niezbędne do komunikacji w sieci elektronicznej i są zazwyczaj instalowane bezpośrednio przez administratora lub operatora strony internetowej. Są one wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz użytkownika. Instalacja tych plików cookie nie wymaga uprzedniej zgody użytkownika, ale musi on zostać poinformowany o ich obecności.

Profilujące pliki cookies – profilujące pliki cookies służą do tworzenia profili użytkowników i są wykorzystywane do wysyłania komunikatów reklamowych zgodnych z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. W przypadku profilujących plików cookie, użytkownik musi zostać poinformowany o ich obecności i wyrazić zgodę na ich wykorzystanie.

Na tej stronie używamy plików cookie, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, w celu umożliwienia oceny i poprawy jej funkcjonowania. Dane osobowe użytkownika nie są nam udostępniane, chyba że w formie anonimowej i zbiorczej. W tym celu korzystamy z plików cookie Google Analytics.

Pliki cookie umożliwiające dopasowanie reklam – Te pliki cookie pochodzą z usług stron trzecich i umożliwiają nam dostarczanie agencjom reklamowym informacji o wizytach użytkownika w naszej witrynie, dzięki czemu może on oglądać reklamy oparte na jego zainteresowaniach. Pliki te pozwalają nam również na łączenie się z sieciami społecznościowymi, które także mogą korzystać z informacji o wizycie użytkownika na naszej stronie w celu wyświetlania reklam.

Administrator danych – jak wskazano w Polityce Prywatności, Administratorem danych jest spółka IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L., która ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne pliki cookie, tj. pliki cookie administratora. Wszystkie inne pliki cookie, tj. pliki cookie osób trzecich, podlegają kontroli firm, które są ich właścicielami.

Zgoda na wykorzystanie plików cookie

Witryna wykorzystuje różne techniki, aby uzyskać zgodę użytkownika. Jedną z nich jest kliknięcie pola, które pojawia się na stronie, informującego o stosowaniu plików cookie.

Innym sposobem na wyrażenie lub odmowę zgody na wykorzystanie plików cookie jest zmiana ustawień przeglądarki. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o obecności plików cookie, dzięki czemu może zdecydować, czy chce je zaakceptować, czy nie. Możliwe jest również automatyczne odrzucanie wszystkich plików cookie, poprzez włączenie takiej opcji w przeglądarce.

Każda przeglądarka udostępnia w tym celu odpowiednie instrukcje. W celu uniemożliwienia korzystania z plików cookie należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były automatycznie blokowane. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, można znaleźć w instrukcji użytkownika przeglądarki. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia wszystkich plików cookie, korzystanie z witryny i oferowanych przez nas usług może zostać utrudnione lub stać się niemożliwe.

List of cookies used

Więcej informacji na temat plików cookie – Dodatkowe informacje na temat plików cookie instalowanych za pośrednictwem tej Witryny można uzyskać pod następującym adresem e-mail: privacy@ibsa.ch

Aktualizacja niniejszej polityki – Wraz z wejściem w życie nowych regulacji branżowych, a także w związku z bieżącym przeglądem i aktualizacją usług świadczonych na rzecz użytkowników, może zaistnieć konieczność wprowadzenia zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka może zatem ulec zmianie, dlatego zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony. W związku z tym, dokument polityki zawiera datę jego ostatniej aktualizacji.

Data sporządzenia: 23.05.2018

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018